کلاس های حضوری ارشد انگل شناسی

انگل شناسی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
انگل شناسی دکتر نصیری 70 450000
باکتری شناسی دکتر ژاپنی 70 450000
ایمنی شناسی دکتر عقیل 80 480000
زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر محمدنژاد- استاد عرب
80 600000
قارچ شناسی دکتر یوسفی 30 300000
ویروس شناسی دکتر طغیانی 50 400000
کل دوره 380 2680000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید