کلاسهای حضوری ارشد اتاق عمل

اتاق عمل
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
آناتومي عمومي استاد مجیدپور 70 500000
بيهوشي و احياء استاد مجیدپور 50 500000
داخلي جراحي استاد ذوالفقاری 75 500000
اصول سيركولرو اسكراب استادگلچینی- استاد مجیدپور 130 800000
تكنولوژي جراحي استاد گلچینی- استاد مجید پور 130 800000
کل دوره 435 3100000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

menu test

کلاس های حضوری ارشد اتاق عمل | اتاق عمل