کلاس های حضوری ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

پرستاری مراقبت های ویژه
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
داخلی جراحی استاد پور غلام 75 500000
کودکان استاد پور غلام 30 300000
بهداشت مادران ونوزادان استاد پور غلام 25 200000
بهداشت جامعه استاد پور غلام 30 300000
بهداشت روان استاد پور غلام 30 300000
کل دوره 190 1600000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید