کلاس های حضوری ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
بهداشت مادران ونوزادان استاد پور غلام 25 200000
کودکان استاد پور غلام 30 300000
داخلی جراحی استاد پور غلام 75 500000
بهداشت جامعه استاد پور غلام 30 300000
بهداشت روان استاد پور غلام 30 300000
کل دوره 190 1600000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید