ثبت نام پيام آوران بهداشت جهت اعزام به خدمت در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي و رشته هاي وابسته در مقاطع كارداني و بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت غيرحضوري و اينترنتي از طریق سایت tarhreg . behdasht . gov . ir انجام مي گيرد. در تصویر زیر(پایین ترین بخش سایت) این ثبت نام صورت می گیرد:

payam avar behdasht

 

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1