روزهای پایانی ثبت نام ترم زمستان/ فقط چند روز دیگر باقیست
ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کلاس های نکته وتست ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 در موسسه سنا / مدت ثبت نام محدود
تخفیفات عیدانه موسسه علوم پزشکی سنا

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در آزمون ارشد ۹۶-۹۷

estedad derakhshan 96

 اطلاعات مورد نیاز  متقاضيان با آزمون:

    تکمیل فرم مربوطه
     بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از سال 1394 لغايت 31/5/96).

اطلاعات :مخصوص متقاضيان بدون آزمون:

    تکمیل فرم مربوطه
    بيش از 1 سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از تاریخ 30/5/95 لغايت 31/5/96).

تبصره1 : طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می­شود

تبصره 2 :برای کلیه داوطلبان متقاضی رشته هاي الف-پرستاري مراقبتهاي ويژه، ب-پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، ج- پرستاری اورژانس د-تكنولوژي گردش خون  بر اساس مصوبات شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي، واجدين شرايط رشته های مزبور  حداقل تا تاريخ 31/6/96 ميبايست 2 سال سابقه كار بالينيداشته باشند لذا افرادی که اخیراً از این رشته ها فارغ التحصیل شده اند ، واجد شرایط این رشتهها نخواهند بود و در صورت عدم رعایت این امر از روند سنجش حذف خواهند شد.

تبصره 3 :متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته­محل را انجام دهند، درصورت کسب نمره قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش می­بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعلام نمایند.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95