ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5
تخمین رتبه رایگان در علوم پزشکی دات کام
کلاس های آمادگی آزمون ارشد وزارت بهداشت 98 ویژه ترم تابستان

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در آزمون ارشد ۹۶-۹۷

estedad derakhshan 96

 اطلاعات مورد نیاز  متقاضيان با آزمون:

    تکمیل فرم مربوطه
     بيش از دو سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از سال 1394 لغايت 31/5/96).

اطلاعات :مخصوص متقاضيان بدون آزمون:

    تکمیل فرم مربوطه
    بيش از 1 سال از زمان فارغ التحصيلي نگذشته باشد (از تاریخ 30/5/95 لغايت 31/5/96).

تبصره1 : طبق آئین نامه فقط نفر اول واجد شرایط بدون آزمون محسوب می­شود

تبصره 2 :برای کلیه داوطلبان متقاضی رشته هاي الف-پرستاري مراقبتهاي ويژه، ب-پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، ج- پرستاری اورژانس د-تكنولوژي گردش خون  بر اساس مصوبات شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي، واجدين شرايط رشته های مزبور  حداقل تا تاريخ 31/6/96 ميبايست 2 سال سابقه كار بالينيداشته باشند لذا افرادی که اخیراً از این رشته ها فارغ التحصیل شده اند ، واجد شرایط این رشتهها نخواهند بود و در صورت عدم رعایت این امر از روند سنجش حذف خواهند شد.

تبصره 3 :متقاضیانی که در آزمون نیز شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته­محل را انجام دهند، درصورت کسب نمره قبولی، در شرایط عادی و همچنین با استفاده از شرایط استعداد درخشان پذیرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش می­بایست از یکی از دو مورد انصراف خود را اعلام نمایند.

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95