vazir behdasht hashemiمتن این ابلاغ به شرح زیر است: ورود استعدادهای درخشان به رشته های علوم پزشکی می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای آینده نظام سلامت کشور داشته باشد. چرا که با آموزش مهارت های مدیریتی و پژوهشی به ایشان، این دانشجویان در آینده می توانند تاثیر چشمگیری در تحولات نظام سلامت و ارتقای علمی کشور داشته باشند.
خوشبختانه طی سال های گذشته شاهد اقبال استعدادهای درخشان کشور به تحصیل در رشته های علوم پزشکی بوده و این امر فرصتی است که می بایست برنامه ریزی لازم برای جذب هرچه بیشتر این افراد در رشته های مرتبط صورت گیرد. از جمله استعدادهای درخشان کشور دارندگان مدال های المپیادهای علمی هستند که ورود ایشان به رشته های علوم پزشکی می تواند بستر ارتقای نظام سلامت کشور را بیش از پیش فراهم نماید. براین اساس و طبق موافقت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شده تا امکان شرکت تمامی دارندگان مدال های المپیادهای علمی در دوره لیسانس به پزشکی فراهم گردد. لذا مراتب جهت اجرا به آن دانشگاه ابلاغ می گردد.
برای شرکت در این دوره آزمونی به نام لیسانس به پزشکی برگزار می شود که از بین تمام کسانیکه مدرک لیسانس آنها اعم از علوم پزشکی، فنی مهندسی و رشته های علوم پایه است، سالانه 10 تا 15 نفر برای این دوره پذیرش می شوند. درحال حاضر این دوره تنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و آزمون آن اسفندماه هر سال است.

اطلاعات بیشتر درباره این آزمون:

اخبار آزمون لیسانس به پزشکی