طبق آخرین اخبار از مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

انتخاب رشته محل کارشناسی ارشد 95 تا سه شنبه 15 تیر ماه تمدید شد.

 

 

 

آخرین مطالب بسته های آموزشی

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1