ایمنی شناسی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
                      ایمنی شناسی دکترعقیل 80 480000
بیوشیمی دکتر ملکی 100 600000
زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر محمدنژاد 70 600000
باکتری شناسی دکترژاپنی 70 450000
کل دوره 320 2130000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید