دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد اقتصاد بهداشت 97-98

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت که در عصر پنجشنبه مورخ 1397/04/14 برگزار شد شامل 160 سوال برای دروس اقتصاد خرد (20 سوال)؛ اقتصاد کلان (20 سوال)؛ اقتصاد سلامت (30 سوال)؛ سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی (20 سوال)؛ ریاضی و آمار حیاتی (30 سوال) و 40 سوال زبان عمومی می باشد.

 

 جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد اقتصاد بهداشت 97-98