روزهای پایانی ثبت نام ترم زمستان/ فقط چند روز دیگر باقیست
ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کلاس های نکته وتست ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 در موسسه سنا / مدت ثبت نام محدود

کلاس های حضوری ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

میکروب شناسی مواد غذایی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
ویروس شناسی دکتر طغیانی 50 400000
باکتری شناسی دکتر ژاپنی 70 450000
تغذیه عمومی دکتر بازیار 70 450000
بیوشیمی عمومی دکتر ملکی 100 600000
انگل شناسی دکتر نصیری 20 175000
قارچ شناسی دکتر احمدی 20 175000
کل دوره 330 2250000

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95