ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کلاس های نکته وتست ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 در موسسه سنا / مدت ثبت نام محدود
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5

هزینه شرکت در آزمون های سنا در سال 97-96(کارشناسی ارشد و دکتری)

قيمت يك دوره آزمون حضوري 9مرحله اي: 480000 تومان

قيمت يك دوره آزمون اينترنتي 9مرحله اي: 430000 تومان

شامل 6 مرحله آزمون طبقه بندی(مراحل 1 تا 6) و 3 مرحله جامع(مراحل7-8-9)

----------------------------

قيمت يك دوره آزمون حضوري 5مرحله (باقیمانده) : 360000 تومان

قيمت يك دوره آزمون اينترنتي 5مرحله اي(باقیمانده) : 320000 تومان

(شامل مراحل3-6-7-8-9)

----------------------------

قيمت يك دوره آزمون حضوري 3مرحله اي: 250000 تومان

قيمت يك دوره آزمون اينترنتي 3مرحله اي: 230000 تومان

شامل 3 مرحله جامع(مراحل7-8-9)

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95