کلاس های حضوری ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

اپیدمیولوژی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
آمارزیستی استاد مرادی 40 350000
مبانی اپیدمیولوژی دکتر احمدی 40 350000
اصطلاحات پزشکی دکتر فدایی 20 175000
اپیدمیولوژی بیماریها دکترسنایی 40 350000
کل دوره 140 1225000

مرتبط با رشته اپیدمیولوژی

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1